"حالا شما جوانانى كه گفتيم افسران جوان مقابله‏ى با جنگ نرم هستيد، از من نپرسيد كه نقش ما دانشجويان در تخريب مسجد ضرار كنونى چيست؛ خوب، خودتان بگرديد نقش را پيدا كنيد. يا مقابله‏ى با نفاق جديد، يا تعريف عدالت. من اينجا بيايم بنشينم يك بحث فلسفى بكنم، عدالت چند شعبه دارد، چه جورى است.

عزيزان من! شرط اصلى فعاليت درست شما در اين جبهه ى جنگ نرم، يكی اش نگاه خوشبينانه و اميدوارانه است. نگاهتان خوشبينانه باشد. ببينيد، من در مورد بعضیتان به جاى پدربزرگ شما هستم. من نگاهم به آينده، خوشبينانه است؛ نه از روى توهم، بلكه از روى بصيرت. شما جوانيد - مركز خوشبينى - مواظب باشيد نگاهتان به آينده، نگاه بدبينانه نباشد؛ نگاه اميدوارانه باشد، نه نگاه نوميدانه. اگر نگاه نوميدانه شد، نگاه بدبينانه شد، نگاه «چه فايدهاى دارد» شد، به دنبالش بىعملى، به دنبالش بی تحركى، به دنبالش انزواء است؛ مطلقاً ديگر حركتى وجود نخواهد داشت؛ همانى است كه دشمن ميخواهد .

شرط ديگر اين است كه در قضايا افراط وجود نداشته باشد. طبيعت جوان، طبيعت تحرك و تندى است. اين دورهى زندگى شما را ما هم گذراندهايم؛ آن هم در دورانهاى انقلاب و اوائل مبارزات و اينها بوده. تندى را ميدانم چيست. خيلى هم به ما نصيحت ميكردند كه آقا تندى نكنيد، ما ميگفتيم كه نميفهمند چقدر لازم است تندى كردن. ميدانم تصور شما چيست، اما حالا از ما بشنويد ديگر. مراقب باشيد تندروى، انسان را پيش نميبرد. با فكر، تصميم بگيريد. البته جوانِ امروز از جوان دورهى ما فكورتر است؛ اين را به شما عرض بكنم. شما امروز جوانهائى هستيد كه تجربهتان، اطلاعتان، آگاهیهايتان از آن دورهى جوانى ما - از پنجاه سال پيش از اين - خيلى بيشتر است؛ قابل مقايسه نيست با جوان امروز. بنابراين توقع اينكه شماها مدبرانه و فكورانه فكر كنيد و بدون تندروى، بدون افراط و تفريط توى قضايا، رفتار كنيد، توقع زيادى نيست ."

( بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان و نخبگان علمی - ۴/۶/۱۳۸۸)


+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم شهریور ۱۳۸۸ساعت 23:8  توسط میممثلمحمد  | 

دولت كنونى و رئيس جمهور محترم مثل همه ى انسانهاى عالم، يك نقاط قوّتى دارد، يك نقاط ضعفى. من كه حمايت كردم، از نقاط قوّت حمايت كردم. يك نقاط قوّتى وجود دارد، من از آن حمايت ميكنم؛ در هر كى باشد، حمايت ميكنم. كى هست كه اين گرايش، اين جهتگيرى، اين تحرك، اين جديت را از خودش نشان بدهد و بنده در حد مسئوليتم از او حمايت نكنم؟ از شما دانشجوها كه دنبال عدالتيد، من حمايت نميكنم؟ خوب، چرا. آيا اگر از دانشجوئى كه عدالتخواه است و دنبال عدالت است، رهبرى حمايت بكند، اين معنايش اين است كه از نقاط ضعفى هم كه احياناً توى آن دانشجو هست، انسان حمايت ميكند؟ مسلّماً نه. قضيه اين است. يك نقاط ضعفى وجود دارد، آن نقاط ضعف را بنده حمايت نميكنم .

( بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان و نخبگان علمی - ۴/۶/۱۳۸۸)


+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم شهریور ۱۳۸۸ساعت 23:7  توسط میممثلمحمد  | 

 

"هميشه امكان ضربه زدن از سوى دشمنان انقلاب و دشمنان ايران اسلامى هست؛ حتّى در بهترين شرائط. هميشه كمين دشمن را در نظر داشته باشيم. غفلت از اينكه ممكن است به حركت عمومى ملت ايران ضربهاى وارد شود، چيز خطرناكى است. هشيار باشيد. اين همان توصيهى امير مؤمنان (سلام اللَّه عليه) است كه فرمود: «و من نام لمينم عنه».(1) در عرصهى زندگى سياسى دچار خوابآلودگى نشويم؛ در پشت سنگرها خوابمان نبرد. اگر تو خوابت برد، بايد بدانى كه دشمن ممكن است بيدار باشد."

از فرمایشات مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری)

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم شهریور ۱۳۸۸ساعت 23:7  توسط میممثلمحمد  | 

اعترافات تکان‌دهنده علی‌محمد مودب!

می‌توانستیم
در صف‌های نان
قرارهای عاشقانه بگذاریم
در فروشگاه‌های بزرگ، قایم‌باشک بازی کنیم
و در کارخانه‌ها شعر بخوانیم
اگر غم نان نبود
اگر دروغ نبود


می‌توانستی صدای مرا از حنجرة خودم بشنوی
و چشم‌هایم را از پنجره‌های دیگران نبینی

بلدم شعر بگویم ببین:
«ما چنان دو قاب عکس
در نگارخانة جهان
از اتفاق رو به روی هم
تو چه می‌کنی؟
من چه می‌کنم
تو به حال من خنده‌ می‌کنی
من برای تو گریه می‌کنم»


سازندگی خرابم کرده‌ است
اصلاحات، فاسدم خواسته
و از عدالت، سهمی نبرده‌ام
ما نام‌هایمان را با هم معاوضه می‌کنیم
حرف‌هایمان را، شعارها و صندلی‌هایمان را


بلدم بنویسم
اما گریه نمی‌گذارد
فرقی میان احمد و محمود نیست
میان حسین و حسن
میان من و تو


گلوله‌ای به قلبم شلیک می‌کنی
و چشم‌هایم را می‌دزدی
تا برایم گریه کنی!


حیرت نمی‌کنم
چرا که دیده‌ام
صاحب‌خانه، رئیس‌جمهور مستاجرهایش است
مرد رئیس‌جمهور زن‌ها و بچه‌هایش
مدیر شرکت، رئیس جمهور منشی‌هایش
کاندیدای شکست‌خورده، رئیس‌جمهور هوادارانش
و رانندة تاکسی، رئیس‌جمهور همه
مگر تو در وبلاگت
رئیس‌جمهور خوانندگانت نیستی؟


اگر به جای تو بودم
خودم را می‌کشتم
اگر به جای من بودی،خودت را می‌کشتی!


تبلیغات انتخاباتی هیچ‌وقت تمام نمی‌شود
و آشوب‌های سرخ و سبز
فقط گاهی تو آتش را می‌بینی
و گاهی من
تنها شاعر همیشه فریاد می‌زندبیکارم من می‌فهمی؟
بیکارم و از هیچ رنگی، حقوق نمی‌گیرم
پدرم بیمار است
هفتاد و پنج ساله
و در بوستان‌های مشهد بازنشسته نیست
(مجبورم بگویم کار می‌کند
و صاحبکارها حق بیمه‌اش را نریخته‌اند
امیرحسین شش ساله است و کفش ندارد
پدرش، دوازده سال پیش معتاد شده است
وقتی که شانزده ساله بوده است!
-با عرض معذرت از مجید مجیدی!-
مجبورم بگویم مهدی بیست‌و پنج سالش است
اما هنوز فلج اطفال رهایش نکرده !
مجبورم بگویم
اگرچه شعرم خراب شود!)


کلاس موسیقی که سهل است
«اگر پارتی بازی نمی‌شد
به پارتی هم می‌رفتم»
دیروز برای خواهرم ندا گریه کردم
اما سال‌هاست عزادار هاجرها و کنیزوهایم
می‌توانی رد اشک‌هایم را
بر صفحه‌های کتاب‌هایم بگیری!
تو اما فقط آن را می‌بینی که نشانت می‌دهند!
چینی، پاکستانی، مصری، عراقی
برای دایی‌علی گریه کرده‌ام
که به جرم قدم زدن با خواهرش
بیست و پنج سال است به آلمان تبعید شده است
برای امین‌آباد شهر ری
که در خانة‌های بیست و پنج متری‌اش، دو خانواده زندگی می‌کنند
در حالی که پیاده‌روهای خیابان ولیعصر
میلیاردی بازسازی می‌شوند
نه فقط برای هواپیمای سی‌یکصدوسی ارتش
که برای تصادفی‌‌های جادة تربت‌جام- مشهد هم گریه‌ کرده‌ام
برای رویا که ناخن‌هایش را می‌جوید
پدرش صرع دارد و بیمه ندارد
نامادری‌اش کلیه ندارد و بیمه ندارد
پدرش صرع دارد و انگشتش را ارة‌برقی بریده است
و امروز سحرگاه، رویایش
از جادة اصفهان-تهران به کما رفت!
حتی برای عراقی‌ها با گریه شعر گفته‌ام
با آن‌که وقتی به سربازی رفتند
پسر عموهایم را کشتند!


نه سخنگوی رئیس‌جمهورم
و نه در ستادی سبز شده‌ام
اما شاعرم و طبق قانون این جنگل الکتریسیته
لابد رئیس‌جمهور خوانندگانم هستم
پس حق دارم نطق کنم!
خوشت نمی‌آید، از کشور کلمات من برو بیرون
یا تا قیامت کامنت بگذار!

این اشک‌آورها تمام نمی‌شوند!

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم شهریور ۱۳۸۸ساعت 23:6  توسط میممثلمحمد  | 

 

ما کار خودمان را کردیم

ما دو صفحه روزنامه٬ از مرگ عجیب تر نوشتیم

و سخنگوی اصلاحات به خبرمان خندید(۱)

ما خبر مرگت را در روزنامه تیتر یک کردیم(۲)

"مرگ در اثر سرما خوردگی"

اما باید آدم فضایی ها

با اسلحه های عجیب تو را هدف می گرفتند

تا ما هم

از دوربین تفنگ آنها

تو را در تلویزیون ها و پایگاه های اینترنتی می دیدیم.

باید صاعقه ای از آسمان می آمد

و در آتش سبز می سوختی

تا به چشم بیایی٬

یا دست کم باید زیباتر می بودی

و در حین بازگشت از کلاس موسیقی

با گلوله ای مشکوک کشته می شدی

خواهرم «هاجر نویدی»

روستا زاده ی جوان مرگ به تیر ۱۳۸۱.

خواهرانم٬ برادرانم!

درگذشتگان به تاریخ این خاک سرخ!

باید مثل خواهرم ندا به خرداد ۱۳۸۸ می مردید

تا به چشم می آمدید!

شاید به احترامتان یک دقیقه سکوت می کردند!

 

توضیح: هاجر نویدی دختری روستایی بود که بر اثر بیماری ساده سرماخوردگی و تنها به سبب ناتوانی مالی برای تهیه ی دارو از دنیا رفت. آن موقع پزشک مصاحبه شونده به روح الله بهرامی٬ خبرنگار ابرار٬ گفته بود: مرگ در روستای قلعه رئیسی ( از توابع کهکیلویه)٬ ارزش خبری ندارد! و آنها همین را تیتر کردند.

(۱) عبد الله رمضان زاده٬ سخنگوی دولت خاتمی

(۲) روزنامه ابرار

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم شهریور ۱۳۸۸ساعت 23:5  توسط میممثلمحمد  | 
یوسف گم‌گشته باز آید به تهران،‍‍ غم مخور
بعدِ سیرِ ساری و قزوین و سمنان، غم مخورگر نداری خانه‌ای یا همسری، دل بد مكن
روز و شب یا گر نداری تكه‌ای نان، غم مخورگر برنده می‌شوی «بین‌الملل» یا هر كجا
چون تو را دادند كادو پارچ و لیوان، غم مخوردور گردون گر دو روزی بر مراد تو نرفت
دائماً یكسان «بماند» حال دوران، غم مخورهان مشو نومید از استخدام و كار دولتی
باشد اندر پرده بازی‌های پنهان، غم مخورگر طلبكار آمده بنیادتان را بركند
فوق فوقش می‌روی آخر به زندان، غم مخوردر بیابان گر كه پیدا می‌كنی یك مسكنی
سرزنش‌ها گر كند صاحب‌بیابان، غم مخورگرچه كنكوری خطرناك است و مقصد ناپدید
با لیسانست هم تو بیكاری به قرآن، غم مخور

حافظا! شرمنده گر بر این غزل دستی زدم
می‌برم این شعر را اینجا به پایان، غم مخور
+ نوشته شده در  دوشنبه نهم شهریور ۱۳۸۸ساعت 14:23  توسط میممثلمحمد  | 
عده اي، ظلم بزرگي را كه پس از انتخابات به مردم و نظام اسلامي شد و هتك آبروي نظام در مقابل ملتها را ناديده مي گيرند و مسئله كهريزك يا كوي دانشگاه را قضيه اصلي قلمداد مي كنند اما اين نگاه، خود يك ظلم آشكار است...

 

ادامه رادر ادامه مطلب بخوانید...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه نهم شهریور ۱۳۸۸ساعت 14:19  توسط میممثلمحمد  | 
 

 

پدرم همیشه می‌گوید " این خارجی‌ها که الکی خارجی نشده‌اند، خیلی کارشان

درست بوده که توی خارج راهشان داده‌اند" البته من هم می‌خواهم درسم را بخوانم؛

پیشرفت کنم؛ سیکلم را بگیرم و بعد به خارج بروم. ایران با خارج خیلی فرغ دارد.

خارج خیلی بزرگتر است. من خیلی چیزها راجب به خارج می‌دانم. تازه دایی دختر

عمه‌ی پسر همسایه‌مان در آمریکا زندگی می‌کند. برای همین هم پسر همسایه‌مان

آمریکا را مثل کف دستش می‌شناسد. او می‌گوید "در خارج آدم‌های قوی کشور را

اداره می‌کنند" مثلن همین "آرنولد" که رعیس کالیفرنیا شده است. ما خودمان در یک

فیلم دیدیم که چطوری یک نفره زد چند نفر را لت و پار کرد و بعد با یک خانم... البته آن

قسمت‌های بی‌تربیتی فیلم را ندیدیم اما دیدیم که چقدر زورش زیاد است، بازو دارد

این هوا. خارجی‌ها خیلی پر زور هستند و همه‌شان بادی میل دینگ کار می‌کنند.

همین برج‌هایی که دارند نشان می‌دهد که کارگرهایشان چقدر قوی هستند و آجر را

تا کجا پرت کرده‌اند. ما اصلن ماهواره نداریم. اگر هم داشته باشیم؛ فقط برنامه‌های

علمی آن را نگاه می‌کنیم. تازه من کانال‌های ناجورش را قلف کرده‌ام تا والدینم خدای

نکرده از راه به در نشوند. این آمریکایی‌ها بر خلاف ما آدم‌های خیلی مهربانی هستند

و دائم همدیگر را بقل می‌کنند و بوس می‌کنند. اما در فیلم‌های ایرانی حتا زن و

شوهرها با سه متر فاصله کنار هم می‌نشینند که به فکر بنده همین کارها باعث

شده که آمار تلاغ روز به روز بالاتر بشود. در اینجا اصلن استعداد ما کفش نمی‌شود و

نخبه‌های علمی کشور مجبور می‌شوند فرار مغزها کنند. اما در خارج کفش

می‌شوند. مثلاً این "بیل گیتس" با اینکه اسم کوچکش نشان می‌دهد که از یک

خانواده‌ی کارگری بوده اما تا می‌فهمند که نخبه است به او خیلی بودجه می‌دهند و

او هم برق را اختراع می‌کند. پسر همسایه‌مان می‌گوید اگر او آن موقع برق را اختراع

نکرده بود؛ شاید ما الان مجبور بودیم شب‌ها توی تاریکی تلویزیون تماشا کنیم. من

شنیده‌ام در خارج دموکراسی است. ولی ما نداریم. اگر اینجا هم دموکراسی می‌شد

چقدر خوب می‌شد. آنوقت "محمدرضا گلذار" رعیس جمهور می‌شد و "مهناز افشار "

هم معاون اولش می‌شد. شاید "آمیتا پاچان" و "شاهرخ خان" را هم دعوت می‌کردیم

تا وزیر بشوند. خیلی خوب می‌‌شد. ولی سد افصوث و دریق که نمی‌شود.از نظر

فرهنگی ما ایرانی‌ها خیلی بی‌جمبه هستیم. ما خیلی تمبل و تن‌پرور هستیم و

حتی هفته‌ای یک روز را هم کلاً تعطیل کرده‌ایم. شاید شما ندانید اما من خودم

دیشب از پسر همسایه‌مان شنیدم که در خارج جمعه‌ها تعطیل نیست. وقتی شنیدم

نزدیک بود از تعجب شاخدار شوم. اما حرف‌های پسر همسایه‌مان از بی بی سی هم

مهمتر است. ما ایرانی‌ها ضاتن آی کیون پایینی داریم. مثلن پدرم همیشه به من

می‌گوید "تو به خر گفته‌ای زکی". ولی خارجی‌ها تیز هوشان هستند. پسر

همسایه‌مان می‌گفت در آمریکا همه بلدند انگلیسی صحبت کنند، حتا بچه کوچولوها

هم انگلیسی بلدند. ولی اینجا متعسفانه مردم کلی کلاس زبان می‌روند و آخرش هم

بلد نیستند یک جمله‌ی ساده مثل  I lav u  بنویسند. واقعن جای تعسف دارد. این بود

انشای من.

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 0:3  توسط میممثلمحمد  | 
 

 

در حالی که صادق قطب‌زاده به دلیل سوءقصد به جان امام راحل(ره) و اندیشه براندازی نظام در سال‌های آغازین انقلاب دستگیر شد و به مجازات رسید، انتشار اسناد و اخباری که به مرور آشکار می‌شود، حکایت از آن دارد که دشمنان انقلاب و امام، دسیسه‌های بسیاری برای به خطر انداختن زندگانی بنیانگذار انقلاب اسلامی تدارک دیده بودند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، در اذهان اغلب ارادتمندان و علاقه‌مندان به پیر جماران، خاطره‌ای که در آن پاسداران محافظ بیت امام راحل(ره) به دلیل تشدید بمباران و موشک‌باران دشمنان از ایشان درخواست می‌کنند که به پناهگاهی امن منتقل شوند، ولی با مخالفت امام خمینی روبه‌رو می‌شوند و رهبر فقید انقلاب با اتکای به خداوند، خانه خود را ترک نمی‌کند، ثبت و ضبط شده است. اما دانستن این‌که دست‌های استکبار جهانی با انواع و اقسام روش‌ها، چندین بار قصد جان حضرت امام را کرده بودند، می‌تواند گوشه‌ای از عظمت و ابهت بنیانگذار انقلاب و ترس دشمنان از ایشان را آشکارتر سازد.

در همین زمینه، بنا بر اعلام یکی از پژوهشگران، دشمنان انقلاب، پنج مورد قصد ترور حضرت امام(ره) را داشتند که با هشیاری مسئولان و امدادهای غیبی الهی، خطر برطرف شده و گزندی متوجه ایشان نشد.

بنا بر تحقیقات انجام‌گرفته، مورد نخست مربوط به هنگامی است که یک گروه بازرگانی برای دیدار با حضرت امام(ره) به نجف رفته بودند و قصد داشتند قندهای حاوی سیانور را به صورت نامحسوس در پوشش خوراکی‌های منزل امام به خورد ایشان بدهند که رهبر فقید انقلاب، به دلیل کسالت با آنها دیدار نکرده و این توطئه خنثی می‌شود.

مورد دوم، مربوط به زمانی است که حضرت امام در پاریس اقامت داشتند که نقشه ترور ایشان توسط پلیس فرانسه کشف و خنثی می‌شود.

مورد سوم هنگامی رخ داد که یک گروه تحت پوشش دولت فرانسه، قصد داشتند هواپیمای حامل حضرت امام را مورد حمله قرار دهند که به دلیل حضور 150 خبرنگار خارجی در کنار امام، این توطئه نیز نقش بر آب می‌شود.

مورد چهارم در مسیر حرکت امام به سمت بهشت زهرا(س) بود که به دلیل انحراف مسیر حرکت توسط مردم، این مورد ترور نیز ناکام ماند.

و پنجمین مورد سوءقصد به جان بنیانگذار انقلاب، مربوط به هنگامی است که گروهی در همان روزهای ابتدای انقلاب با خلبان بالگرد امام هماهنگ کرده بود که وقتی ایشان در بالگرد می‌نشینند، با بی‌سیم بالگرد آنها را ردیابی کنند که امام به محض نشستن در بالگرد، به خلبان می‌گویند بی‌سیم خود را خاموش کند و این توطئه نیز نقش بر آب می‌شود

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 23:58  توسط میممثلمحمد  | 

به گزارش خبرگزاري فارس از مشهد، سعيد قاسمي دوشنبه‌ شب در مراسم گراميداشت شهداي دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي مشهد افزود: برگزاري اينگونه مراسم تجليل از شهدا نيست چرا كه شهدا ثارالله هستند و جانشان را براي خدا معامله كردند.
وي خاطرنشان كرد: حرفه‌اي شدن افراد در صحبت كردن از شهدا به دليل ايجاد نوعي كلاس خطرناك است، زيرا نبايد با خون شهدا بازي كرد.
وي ادامه داد: تفكر، مرام و آرمان شهدا حسيني بود، به‌ طوري ‌كه از وصيتنامه‌هاي شهدا اكثرا داراي مباحث آرماني و ارزشي بود.
وي افزود: هر چقدر كه از دفاع مقدس مي‌گذرد، صحبت كردن و بيان آن سخت‌تر از گذشته مي‌شود.
وي ادامه داد: حضور شهدا در جامعه داراي حسن‌هايي از جمله جلوگيري بعضي كارها به دليل حرمت خون آنان است.
قاسمي با بيان اينكه آيا در حال حاضر آرمان‌هاي شهدا در كشور محقق شده است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر ساده‌زيستي، اخلاق، عدالت اجتماعي به دليل درجه و مقام در جامعه فراموش شده است.
وي اظهار داشت: چگونه است كه آرمان و عكس شهيد را همه مشاهده مي‌كنند ولي عكس آرمان او عمل مي‌كنند.
اين رزمنده دوران دفاع مقدس ادامه داد: امروز در فرودگاه‌هاي مشهد و تهران خدا و پيغمبر ديده نمي‌شود و مانند فرودگاه‌هاي دبي است.
وي تصريح كرد: دانشجو حق دارد به استادي كه نسبت به انقلاب و دفاع مقدس و ارزش‌هاي آن ترديد كند، اعتراض كند ضمن اينكه بايد ميزان تحقق تفكر آرماني را از مسئولان مطالبه كنند.
قاسمي با اشاره به كمك‌هاي ميليارد دلاري كشورهاي خليج فارس به صدام حسين در جنگ تحميلي گفت: كشورهاي حوزه خليج فارس از جمله عربستان كمك‌هاي مالي شاياني به صدام حسين در جنگ تحميلي داشته‌اند.
وي با اشاره به كشتار حجاج بيت‌الله‌الحرام توسط سعودي‌ها گفت: رسانه‌هاي كشور اين موضوع عظيم را به فراموشي سپرده‌اند گويا اينكه رسانه‌ها مي‌خواهند آلزايمر به تاريخ تزريق كنند.
فرمانده پيشين دفاع مقدس درباره عظمت اين واقعه از ديد امام خميني(ره) ادامه داد: امام خميني(ره) فرموده‌اند اگر از صدام حسين بگذريم، از آل سعود نخواهيم گذشت.

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم دی ۱۳۸۷ساعت 15:12  توسط میممثلمحمد  | 
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ملي جوانان كشور گفت: 15 ميليون جوان مجرد و آماده ازدواج در كشور وجود دارد.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام حاج علي‌اكبري بعد از ظهر امروز در هم‌انديشي روحانيون و جوان ياوران گيلان در مهديه رشت افزود: ازدواج جوانان از موضوع‌هاي درجه اول كشور است كه هنوز به اهميت آن توجه نشده است.
وي با اشاره به آموزه‌هاي ديني در خصوص ازدواج تصريح كرد: توسعه كشور بايد توسعه خانواده‌مدار باشد و مقام معظم رهبري نيز معتقدند ازدواج به عنوان خاستگاه تشكيل خانواده بايد در صدر اهتمام مسئولان كشور و مورد توجه جامعه باشد.
حاج علي‌اكبري اظهار داشت: اميدواريم برنامه پنجم سازندگي كشور كه در مسير چشم‌انداز 20 ساله حركت مي‌كند، مسئله خانواده و ازدواج را مورد توجه قرار دهد.
رئيس سازمان ملي جوانان كشور با تأكيد بر لزوم هوشيارسازي عمومي در زمينه ازدواج، سياست سازمان ملي جوانان در سال 87 را توجه به اين رويكرد عنوان كرد و افزود: در بحث ازدواج جوانان بايد به همه ابعاد از جمله تشويق جوانان، توسعه زيرساخت‌هاي حقوقي و قانوني، آگاه‌سازي، تشكيل نهادهاي اجتماعي، حمايت از خانواده و موانع فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اين بخش توجه كرد.
وي بيشترين گروه سني كشور را جوانان 23 تا 24 ساله ذكر كرد و گفت: بايد به مقتضيات جوانان توجه شده و ازدواج را پاسخي به مجموعه نيازهاي آنان دانست.
حاج علي‌اكبري خاطرنشان كرد: 12 ميليون جوان مجرد آماده ازدواج در كشور وجود دارد و 3 ميليون جوان نيز از زمان ازدواجشان گذشته است.
به گفته وي 841 هزار ازدواج در سال گذشته به ثبت رسيده است و اگر در سال يك ميليون و 200 هزار ازدواج رخ دهد، طي 4 تا 5 سال آينده وضعيت ازدواج جوانان در كشور مطلوب مي‌شود.
رئيس سازمان ملي جوانان كشور هدف دشمنان انقلاب را نابودي خانواده‌ها دانست و اظهار داشت: هزاران سايت و شبكه تلويزيوني وظيفه دارند با رواج بي‌بند و باري، بي‌حيايي و بي‌عفتي در جامعه ذخيره اصلي جامعه يعني خانواده‌ها را به تباهي بكشانند و بايد بدون تأخير تدبير صحيحي در اين زمينه انديشيده شود.
حاج علي‌اكبري افزايش تجملات، فاصله گرفتن خانواده‌ها از هم، اهميت يافتن موضوع‌هاي فرعي مانند خدمت سربازي پسران و تحصيلات عالي دختران و پيچيدگي اداره معيشت و زندگي را از جمله مسايلي دانست كه در راه بررسي ازدواج نيازمند توجه است.
وي توجه به كيفيت زندگي در كنار كميت آن را ضروري توصيف كرد و افزود: مردم بايد در بخش‌هاي مختلف از جمله آگاهي رساني، تسهيلات و خدمات به ميدان بيايند و همه در كنار دولت و مسئولان براي موضوع ازدواج در حد توان معنوي و مادي خود تلاش كنند.
رئيس سازمان ملي جوانان گيلان نيز در اين هم‌انديشي با تأكيد براينكه ازدواج به عنوان عامل آرامش و قوام جامعه نبايد دستخوش آسيب شود، گفت: هدف از برگزاري جلسات و همايش‌هاي عمومي در زمينه ازدواج برانگيختن دغدغه و حساسيت مردم و مسئولان و فرهنگ‌سازي ازدواج‌هاي آسان، آگاهانه، به هنگام و پايدار است.

حجت‌الاسلام سعيد مهدوي خاطرنشان كرد: برخي از توهمات فرهنگي مردم را در زمينه ازدواج جوانان دچار مشكل كرده كه نيازمند الگوسازي مناسب است.

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم دی ۱۳۸۷ساعت 15:11  توسط میممثلمحمد  | 

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف ملت، اهمیت مسئله حکومت در اسلام و تبیین الگوی حکومت اسلامی را پیام و درس بزرگ غدیر خواندند و افزودند: «شیعه» ضمن حفظ عقاید درخشان و مستدل خود درباره واقعه غدیر، اجازه نخواهد داد این اعتقاد در جهان اسلام مایه اختلاف و تفرقه شود.

به گزارش پايگاه دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آیت الله خامنه ای با تبریک عید سعید غدیر به ملت مؤمن ایران و همه ملتهای مسلمان، درک پیام غدیر را موجب حرکت امت اسلامی در راه صحیح دانستند و افزودند: مسئله بسیار مهم اعلام جانشینی امیرمؤمنان (ع) از جانب پیامبر اکرم (ص)، آن هم در اواخر عمر پربرکت نبی اسلام، در حقیقت نشان دهنده اهمیت مسئله حکومت و وحدت دین و سیاست در اسلام است و این درس بزرگ، نیاز امروز همه امت اسلامی است.

ایشان تبیین الگوی حکومت اسلامی را درس دیگر واقعه عظیم غدیر برشمردند و افزودند: معرفی شخصیتی همچون حضرت علی ابن ابیطالب (ع) به جانشینی پیامبر مکرم اسلام (ص) نشان می دهد که غدیر فقط یک خاطره تاریخی مسلمانان نیست بلکه بیان کننده معیارهای لازم برای اداره جوامع اسلامی و همه جوامع انسانی است.

رهبر انقلاب اسلامی، دلبستگی به رضای الهی، مجاهدت دشوار و بی وقفه در راه خدا، - جانفشانی در راه حق و حقیقت، صبر و استقامت پولادین در مقابل دشمنان خدا، بی اعتنایی به زخارف دنیوی، و «تواضع و خاکساری در مقابل انسانهای ضعیف و مظلوم» را از جمله خصوصیات امیرمؤمنان (ع) دانستند و افزودند: واقعه غدیر به امت اسلامی می آموزد که مدیریت جوامع اسلامی باید در دست کسانی باشد که امیرمومنان را معیار و شاخص می دانند و در راه نزدیک شدن به این قله عظیم، تلاش می کنند و این مهم، از جمله پیامهای نو و پرطراوت اسلام و جمهوری اسلامی به بشر امروز است.

ایشان علی ابن ابیطالب (ع) را شاگرد برجسته پیامبر اعظم (ص) در صبر و مجاهدت و دیگر عرصه ها خواندند و افزودند: فقر بزرگ جامعه بشری امروز، فقدان سیاستمدارانی است که اسلام در غدیرخم، نمونه عالی آن را به تاریخ نشان داده است.

رهبر انقلاب اسلامی، با اشاره به فهم متفاوت شیعه و سنی درباره واقعه غدیرخم افزودند: با وجود این، شیعه و سنی در اصل وقوع حادثه غدیر و عظمت شخصیت امیرمؤمنان، هم نظرند و آحاد امت اسلامی، حضرت علی ابن ابیطالب (ع) را، نقطه عالی و قله دست نیافتنی علم و تقوا و شجاعت می دانند.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر لزوم هوشیاری کامل شیعه و سنی در مقابله با توطئه های تفرقه انگیز افزودند: اعتقاد عمیق به امامت امیرمؤمنان (ع) بعد از نبی مکرم اسلام(ص)، پایه اصلی عقیده شیعی است و شیعیان، این اعتقاد و دیگر معارف و علوم درخشان خود را با وجود همه ظلم ها و دشمنی ها حفظ کرده و خواهند کرد اما به هیچ وجه اجازه نمی دهند که این اعتقاد، در جهان اسلام مایه اختلاف و دعوا قرار گیرد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش مستمر امام خمینی (ره) و جمهوری اسلامی برای جلوگیری از بروز اختلاف در میان مسلمانان افزودند: مستکبران جهان که از وحدت نظر و توجه دلهای ملتهای مسلمان اعم از شیعه و سنی به انقلاب اسلامی، ضربه خورده اند دامن زدن به تعصبات مذهبی را، بهترین روش برای ایجاد اختلاف و جداکردن دلهای مسلمانان از جمهوری اسلامی می دانند که باید در مقابل این توطئه خطرناک، کاملاً هوشیار و مراقب بود.

حضرت آیت الله خامنه ای، با اشاره به هزینه کردن دشمنان امت اسلامی برای ایجاد تفرقه خاطرنشان کردند: ما از گذشته تا حال اطلاع داریم که پول برخی کتابهای سراسر دشنام و تهمت را که علیه شیعیان و اهل تسنن چاپ می شود یک مرکز وابسته به استکبار می دهد و آیا این واقعیت خطرناک، هشدار دهنده و بیدار کننده نیست؟

رهبر انقلاب اسلامی، چاپ کتابهای حاوی تهمت و بدگویی را در دنیای تشیع و تسنن، کمک به تحقق اهداف امریکا و صهیونیزم دانستند و تأکید کردند: همه بدانند که اینگونه کتابها، هیچ شیعه ای را سنی نمی کند و دل هیچ یک از اهل تسنن را جذب عقاید شیعه نخواهد کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تمسک و استمداد از ولایت امیرمؤمنان تأکید کردند: انتشار کتابهای حاوی استدلالهای مستحکم و منطقی، همچنانکه علمای شیعه در طول تاریخ انجام داده اند و انجام خواهند داد هیچ مانعی ندارد اما اگر کسی تصور می کند که با بدگویی و تهمت به اهل تسنن می تواند از شیعه دفاع کند بداند که جز برانگیختن آتش دشمنی هیچ نتیجه ای نخواهد گرفت و این کار در واقع دفاع از ولایت نیست بلکه دفاع از امریکا و صهیونیست هاست.

ایشان همچنین با اشاره به تلاش بیگانگان برای وادار کردن سران برخی دولتهای عربی به مقابله با حقوق هسته ای و دیگر خواستهای ملت ایران افزودند: این، حداکثر کاری است که دشمن می تواند بکند ضمن اینکه آن دولتها هم ملاحظه کاریهای خود را دارند و آماده نیستند در مسئله مقابله با ایران، خود را یکجا در اختیار امریکا و صهیونیستها قرار دهند.

ایشان در پایان سخنانشان تأکید کردند: بهرحال استکبار هر توطئه ای انجام دهد اگر ملت ایران و دیگر ملتهای مسلمان، هوشیار و بیدار باشند نخواهد توانست اهداف خصمانه خود را در تضعیف امت اسلامی محقق سازد.

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم دی ۱۳۸۷ساعت 14:53  توسط میممثلمحمد  | 
بر اساس پيام امام، بايد بسيج سه ركن سلبي، مبارزه با استكبار، مبارزه با پول‌پرستي و مبارزه با تحجرگرايي و مقدس‌نمايي را داشته باشد، اما متاسفانه ما در عمل به بخشي از پيام امام (ره) عمل كرديم. ..

 

وحيد جليلي سردبير ماهنامه فرهنگي «راه» كه بعد از ظهر امروز سه‌شنبه به مناسبت هفته بسيج و در دفتر بسيج دانشجويي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران سخن مي‌گفت با بيان اينكه امام راحل در ابتداي انقلاب و در ماه‌هاي پس از جنگ به نهادسازي مورد نياز گفتمان انقلاب پرداختند، اظهار داشت: براي اينكه درك كنيم كاركرد بسيج چيست و چه فعاليت‌هايي بايد در بسيج انجام داد، بايد نگاه موسس آن يعني امام(ره) را درك كنيم و براي فهم دقيق‌تر بايد پيام‌هاي قبل و بعد از پيام مرتبط با تشكيل بسيج را تبيين كنيم.
وي به پيام امام خميني(ره)، بعد از پذيرش قطعنامه اشاره و اضافه كرد: پيام قطعنامه را خيلي‌ها پايان جنگ مي‌دانند در صورتي كه براي امام (ره)، آغاز يك مقطع و افتتاح يك دوره جديد در انقلاب اسلامي است و پيام‌هاي ايشان، بعد از پذيرش قطعنامه در طول هم بوده و با هم يك نسبت معناداري دارند.
جليلي در ادامه منظومه فكري پيام امام (ره) در آن زمان را جنگ تقابل اسلام ناب محمدي (ص) و اسلام آمريكايي عنوان كرد و گفت: امام (ره) استراتژي و مباني مورد نياز پس از پايان جنگ نظامي را تبيين و براي نيروهاي مورد نياز در اين ميدان، از جمله نيروهاي بسيجي و طلبه فراخوان دادند.
سردبير ماهنامه فرهنگي راه با اشاره به فضاي دانشگاه در اوايل دهه 70 تصريح كرد: در آن زمان ما يك جنگ خيلي پرشور را در فضاي جامعه و دانشگاه مي‌ديديم كه جنگ بر سر دين بود، يك طرف مدعي بود كه انقلاب اسلامي، اسلام و دين را از پاكي خود دور و به سياست‌ آلوده كرده، بنابراين بايد ساحت دين را از اين ناپاكي‌ها دور كنند كه امثال سروش و نهضت آزادي تحت عنوان دفاع از دين، اين كار را انجام مي‌دادند.
وي در اين زمينه اضافه كرد: گروهي كه در طرف مقابل بودند و استراتژي‌ترين شعار آنها "مرگ بر بدحجاب" بود و تمام فضاي نخبگان در كشور را متوجه اين جنگ كردند، اما واقعيت اينكه جنگ مذكور يك جنگ زرگري بود، بين دو گروهي كه هر دو با انديشه امام (ره)، مخالف بودند و هر كدام از اين دو دسته كه پيروز مي‌شدند در واقع انديشه مخالف امام (ره)، حاكم مي‌شد.
جليلي اين جنگ زرگري را بهترين پوشش براي فراموشي جنگ اصلي‌ بين فقر و غنا و ... برشمرد و افزود: در اين شرايط جامعه و نيروهاي حزب‌اللهي را به نحوي مشغول كرده بودند تا فكر كنند كه به تكليف خود عمل مي‌كنند.
سردبير ماهنامه فرهنگي راه با بيان اينكه گروه‌هاي طرف جنگ كه يكي ظاهرگرا و ديگري باطن‌گرا بود، دو لبه يك قيچي را تشكيل داده و كاركردي مشترك داشتند، عنوان كرد: هر دوي اين گروه‌ها كاركرد فردگرايانه ديني داشتند.
جليلي با اشاره به پيام امام راحل به مناسبت تشكيل بسيج دانشجو و طلبه، اظهار داشت: بر اساس اين پيام بايد بسيج سه ركن سلبي، مبارزه با استكبار، مبارزه با پول‌پرستي و مبارزه با تحجرگرايي و مقدس‌نمايي را داشته باشد، اما متاسفانه ما در عمل به بخشي از پيام امام (ره) عمل كرديم.
وي در اين رابطه اضافه كرد: امام راحل دقيقاً پاشنه آشيل و تنگه احد ما را مي‌شناخت به همين خاطر مرتباً مسائل را بويژه در سال پاياني عمر شريفشان به ما تذكر مي‌دادند.
جليلي به پيام بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي به سيدحميد روحاني رئيس وقت مركز اسناد انقلاب اسلامي در سال 67 اشاره و اضافه كرد: امام (ره) از اين نگران بودند كه نسل‌هاي آينده انقلاب را درك نكنند، لذا نظر ايشان همت در روايت ماهيت انقلاب و متدولوژي تاريخ‌نگاري آن بود لذا انتظار امام (ره) روايت انقلاب از ديد توده‌هاي مردم، پابرهنه‌ها و ... بود.
سردبير ماهنامه فرهنگي راه با بيان اينكه از نظر امام (ره) مردم ما در انقلاب اسلامي؛ اسلام التقاطي، سلطنتي و آمريكايي‌ را زمين زده و اسلام ناب محمدي (ص) را جايگزين آن كردند، ‌افزود: بسيجي از نگاه امام (ره) از مرحله‌اي آغاز مي‌شود كه با بقيه مذهبي‌هاي غيرانقلابي تفاوت پيدا مي‌كند.
وي به آيه ولايت و موضوعِ دادن انگشتري از سوي امام علي(ع) در حال ركوع به فقير اشاره و تصريح كرد: امامي كه ما مدعي شيعه بودن او هستيم در عين معنويت، از وظيفه اجتماعي خود غافل نيست در حالي كه متاسفانه بعضي از مذهبي‌ها، اعتكاف، جمكران و .. را بهانه‌اي براي فرار از مسئوليت اجتماعي خود قرار مي‌دهند.
اين فعال فرهنگي، تراز انقلاب را جمع بين معنويت و عدالتخواهي عنوان كرد و گفت: حكومت بايد در دست اين قرائت از دين باشد، ديني كه اوج معنويت و عدالتخواهي با هم است و حاصل اين نگاه و انديشه امام (ره) افرادي چون شهيد چمران، شهيد آويني، شهيد همت و ... مي‌شوند.
جليلي در ادامه برخي از چهره‌هاي شاخص معروف به چپ در انتخابات مجلس سوم را علمدار‌هاي جنگ فقر و غنا در آن زمان برشمرد و اظهار داشت: اين افراد با شعارهاي عدالتخواهانهِ خود در آرمانگراييِ اجتماعي غرق شدند، اما به دليل نداشتن جامعيت انقلابي بعدها علمدار سرمايه‌داري و مهم‌ترين مدافعان سازش و سرمايه‌داري در كشور شدند.
وي با تاكيد بر اينكه بسيجي بايد خلوت، معنويت، اخلاص، تقوا، عدالتخواهي، جهاد و ... را با هم داشته باشد، اضافه كرد: بسيجي جامع جاهد اكبر و جهاد اصغر است.
سردبير ماهنامه فرهنگي راه به دو جمله "بسيج لشگر مخلص خداست" و "بسيج ميقات پابرهنگان است"، اشاره و خاطرنشان كرد: اين دو جمله هر دو در يك پيام امام راحل است، اما چگونه روي جمله "بسيج لشكر مخلص خداست" تاكيد مي‌شود و بسيجي فرد بي‌ادعا، نماز شب‌خوان و ... معرفي مي‌شود در حالي كه مفسدين بايد از بسيجي‌ها بترسند همانطور كه از شهدا مي‌ترسيدند.
جليلي در پاسخ به اين سوال كه آيا نبايد در زمينه عدالتخواهي و ... كار تئوريك انجام شود، گفت: كار تئوريك براي مشكلات و مسايل لاينحل انجام مي‌شود، اين در حالي است كه خيلي از مسائل، روشن و شفاف از سوي دستگاه‌ها اجرا نمي‌شود، برخي مسلمات دين را له مي‌كنند اما از سوي ديگر وانمود مي‌كنند كه در برخي جاها شبهه‌هايي وجود دارد و اگر نظر اسلام مشخص شود به آن عمل مي‌كنند.

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۸۷ساعت 23:48  توسط میممثلمحمد  | 
آيا در دوران 16 سال حاكميت كارگزاران و اصلاحات زندگي مردم در حد كفاف و عفاف و در سطح مطلوب تأمين شده است و سياست‌هاي تعديل اقتصادي شما همه گداها و صدقه‌ خورها را به سرمايه دار تبديل كرد؟ يا زير چرخ سنگين سياست‌هاي تعديل خرد شدند؟!...

قريب به 3 ماه پيش بود كه آقاي هاشمي رفسنجاني طي سخناني به پايان يافتن دوره مداراي سه ساله با دولت نهم اشاره كرد! در آن زمان برخي تحليل‌گران نوشتند اگر بتوان مواضع آقاي هاشمي در سه ساله اول دولت را مدارا ناميد در شكستن مدارا بايد در انتظار كودتا بود! درست پس از اين اظهارات بود كه مقام معظم رهبري در جمع اعضاي هيأت دولت، طي سخنان مهمي با بر شمردن ويژگي‌هاي برجسته دولت نهم اظهار داشتند: «به طور خلاصه، زنده كردن و بازسازي برخي خصوصيات جوهري انقلاب و منطق امام،‌ و مقابله با كساني كه مي‌خواستند اين ارزش‌ها و اين مفاهيم اساسي را منسوخ كنند يا از بين ببرند،‌يا ادعا مي‌كردند كه منسوخ شد و از بين رفته! اين چيز با ارزشي است» سپس معظم‌له با تقسيم‌بندي مهاجمان به دولت- به بي اطلاع‌، كساني كه دعواي شخصي دارند‌ و...- فرمودند: «مثل جنگ احزاب دست به دست هم داده‌اند و دارند فشار مي‌آورند كه اين دولت را بكوبند.»
به دنبال سخنان روشن و در شرائطي كه مقام معظم رهبري در جمع حج گزاران از بي بند و باري تبليغاتي عليه دولت گلايه كردند، آقاي هاشمي در «دومين سمپوزيوم بين‌المللي ايران 1404» كه در سالن همايش‌هاي صدا و سيما برگزار شده بود به دولت به نحوي جمله كرد و فرداي آن روز همه روزنامه‌هاي مدعي اصلاح‌طلبي و كارگزاران و سايت‌هاي آنان با تيتر اول قرار دادن آن سخنان بر روي دولت آتش تهيه ريختند! تا اين‌كه زمينه براي بازگشت مجدد اصلاح‌طلبان به ويژه شخص آقاي خاتمي فراهم گردد. آقاي هاشمي در اين مراسم به دفاع از طبقات محروم جامعه برخاست و گفت: «ما بايد مردم را در سطح مطلوب و متوسط- همان چيزي كه اسلا‌م از آن به عنوان كفاف و عفاف ياد كرده- تأمين كنيم،‌نه يك زندگي رياضت كشانه. ما امكان تأمين مردم در حد متوسط را داريم و نه به عنوان صدقه خوري و گدا پروري، بلكه بايد انسان‌هايي بسازيم كه روي پاي خود درس بخوانند، كار كنند و خود را تأمين كنند» وي افزود «متأسفانه بدترين نوع مديريت و استفاده از نعمت‌هاي الهي و ثروت‌هاي كشور را داريم» آقاي هاشمي ضمن نكوهش كشورهاي جهان سوم كه منابع و معادن خدادادي دارند و از جيب نسل آينده برداشت مي‌كنند، اظهار داشت «مناطق عقب افتاده در آمايش سرزميني بايد سهم خود را بگيرند و اين امر با شعار و حرف‌هاي پر زرق و برق به دست نمي‌آيد بلكه مسير علمي روشني دارد» وي با تأكيد بر ضرورتِ داشتن تأمين اجتماعي گفت: «تأمين اجتماعي با پرداخت چند شاهي به اين و آن محقق نمي‌شود بلكه فرد بايد از زمان تولد تا بدرقه به گورستان از نظر تغذيه، تحصيل، بهداشت، تفريح، مسكن و شغل خاطر جمع باشد»(1)
درباره سخنان فوق چند پرسش اساسي در اذهان تداعي مي‌كند كه شايسته است آقاي هاشمي در سخنراني‌هاي عمومي خود به آ‌ن‌ها پاسخ دهند:

سوالات در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۸۷ساعت 23:41  توسط میممثلمحمد  | 
سوال برانگيز شدن عدم برخورد با....

سايت نوآوري كه ظاهرا به مسووليت فردي به نام حسين نوبختي از مسوولين سابق سايت نوسازي اداره مي شود در ظاهر پرداختن به مساله مهم ازدواج، در حركتي خزنده، عكسهاي وقيح و مطالب بسيار زننده جنسي و شهواني را درج مي كند و متاسفانه در برخي سايتهاي معتبر نيز تبليغات كرده است!
عدم برخورد قضايي با اين سايت و به رسميت شناختن آن نگراني باز شدن باب طرح مسائل زننده در قالب ظاهرا موجه را نشان مي دهد. گفتني است وي در نوسازي نيز روندي بسيار مشكوك و خطرناك را در پيش گرفته بود كه مستلزم پيگيري نهادهاي امنيتي است. انتخاب عنوان نوآوري در اين سال براي اين سايت نيز خود نوعي توهين و تمسخر پيام مقام معظم رهبري محسوب مي شود كه متاسفانه تاكنون مورد اعتراض سايتهاي حزب اللهي قرار نگرفته است!

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۸۷ساعت 23:33  توسط میممثلمحمد  | 
بسم الله الرحمن الرحيم

متن کامل سخنراني سردار سعيد قاسمي در شيراز

السلام عليک ايها الامام الشهدا ، السلام عليکم ايها الشهدا طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم و يا ليتنا کنّا معکم فنفوز فوزا عظيما.

چرا امروز کلافه ايم؟ گميم؟ ، مسير کدومه؟ تقصير نداره ، جامعه حرفهاي مزخرف داره ميزنه ، بچه هم قاط ميزنه. بچه داره ميشنوه آي دوددور دود دود شيپور دارن ميزنن امروز افتتاح نماد ملي ، افتتاح نماد ملي ، افتتاح نماد ملي! يک ميخي رو تو زمين تهرون کردن ، آقا چقدره؟ اين 400 متر بلنديشه ، بکشي خودت رو بلندي اين برج به بلنداي بلندي ما نميرسه. به بلنداي شهيد بلندي ما نميرسه .

کاش با شما بوديم و در کنار شما به شهادت ميرسيديم اما غفلت براي من و امثال من و همچنين دست تقدير براي کساني که در آن ايام زاده نشده بودند ، سنشان اقتضا نميکرد که در اين مقطع تاريخي به شما لبيک بگويند اينگونه شد که بمانيم و خاطره گو باشيم . انشالله در نبردي ديگر غفلت نکنيم ، گفتش که ، با اين تصاويري که زديد ياد اين بيت افتادم که گفت :

از حسن روي يوسف دستي بريده بيني
از حسن دلبر ما سرها بريده باشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۸۷ساعت 23:29  توسط میممثلمحمد  | 
فیلتر شکن عالی که صد درصد کار میکنه

هیچ کس هم نمیتونه فیلترش کنه

 

باز کردن فیلتر شکن

 

نظر یادتون نره

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۸۷ساعت 23:8  توسط میممثلمحمد  | 

مقام معظم رهبری آيت الله سیدعلی خامنه ای، در مورد منتقدان دولت احمدی‌ نژاد فرمودند :

 «به دليل دشمنی با دولت می خواهند در اصل نظام خدشه وارد كنند».

 

آقای خامنه ای همچنین منتقدان را افرادي خواندند كه به سياه نمایی و تشويش اذهان عمومی و ايجاد ترديد در مردم مشغولند.

رهبر جمهوری اسلامی همچنین با اظهار ناخرسندی شديد از فضای تبليغاتی و مطبوعاتی کشور آن را فضای بی بند و باری در حرف زدن و اظهار نظر عليه دولت عنوان کرد. ايشان پیشتر نیز از باز شدن فضای بحث های انتخاباتی در جامعه انتقاد کرده  و گفته بودند «فعاليتهای زود هنگام انتخاباتی به ضرر مصالح كشور است».
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۸۷ساعت 23:5  توسط میممثلمحمد  | 
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي باراك اوباما
رئيس‌جمهور منتخب ايالات متحده آمريكا
از اينكه توانستيد آراء اكثريت شركت‌كنندگان در انتخابات را به خود جلب كنيد تبريك مي‌گويم. مي‌دانيد فرصت‌هايي كه از ناحيه خداوند به بندگان هديه مي‌شوند زودگذرند و مي‌توانند در مسير كمال انسان و صلاح ملت‌ها و يا خداي ناكرده در مسير سقوط عليه ملت‌ها به كار گرفته شوند. اميدوارم جنابعالي با ترجيح مصالح حقيقي مردم و انصاف و عدالت بر تقاضاهاي سيري‌ناپذير اقليتي خودخواه و ناصالح، از فرصت خدمت، حداكثر استفاده را به عمل آوريد و نام نيكي از خود به جاي بگذاريد.
توقع عمومي اين است كه پاسخگويي سريع و روشن به مطالبه تحول صحيح و اساسي در سياست‌هاي داخلي و خارجي دولت آمريكا كه خواست همه ملت‌هاي جهان و ملت آمريكاست، سرلوحه و محور همه برنامه‌ها و اقدامات دولت آينده شما قرار گيرد.
از سويي ملت آمريكا كه داراي گرايشات معنوي است انتظار دارند كه همه توان و همت دولت در مسير خدمت به مردم، اصلاح وضعيت بحراني اقتصادي، بازيابي حيثيت، روحيه و اميد آنان و رفع كامل فقر و تبعيض، احترام كامل به كرامت، امنيت و حقوق انساني و تقويت بنيان‌هاي خانواده كه از جمله تعليمات انبياء الهي است در سرزمين آمريكا مصروف شود.
از سوي ديگر، ملت‌هاي جهان انتظار دارند كه سياست‌هاي مبتني بر جنگ‌طلبي، اشغالگري، زورگويي، فريبكاري، تحقير ملت ها و تحميل روابط تبعيض‌آميز و غيرعادلانه بر آنان و بر مناسبات جهاني كه موجب انزجار همه ملت‌ها و اكثريت دولت‌ها از حاكمان آمريكا و مشوه‌شدن حيثيت مردم آن كشور شده است به رفتاري مبتني بر عدالت و احترام به حقوق انسان‌ها و ملت‌ها، دوستي و عدم دخالت در امور ديگران تبديل گردد و دايره دخالت‌هاي دولت آمريكا به مرزهاي جغرافيايي آن كشور محدود شود. به ويژه در منطقه حساس خاورميانه، انتظار آن است كه رفتار ناعادلانه 60 ساله به سوي استيفاي كامل حقوق حقه ملت‌ها به خصوص ملت‌هاي مظلوم فلسطين، عراق و افغانستان تغيير جهت دهد.
ملت بزرگ و تمدن‌ساز و عدالت‌جوي ايران از تحولات اساسي، عادلانه و واقعي در سياست‌ها و رفتارها به ويژه در اين منطقه استقبال مي‌كند.
اگر در مسير الهي و در جهت اجراي تعليمات پيامبران الهي گام برداشته شود اميد مي‌رود كه خداي بزرگ ياري كند و خسارات سنگين گذشته تا حدودي جبران شود.
از خداوند متعال براي آحاد بشريت و همه ملت‌ها، سعادت، سلامت، سربلندي و رفاه و براي حاكمان و مديران جوامع عبرت‌آموزي از گذشتگان، اغتنام فرصت خدمت، بسط مهرورزي، رفع ظلم و برپايي عدالت و رعايت دستورات الهي، مسئلت دارم.
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۸۷ساعت 23:2  توسط میممثلمحمد  | 
نه ناراحت نشو اول بخون بعد قضاوت کن

شاید هر کسی تیتر این پستم رو بخونه برداشتهای مختلفی ازش بکنه .

ولی فقط ورق زدن تاریخه !!!

گفتم نعمتی برای انقلاب .

شاید خیلی ها فکر کنند که منظورم تعریفه یا خیلی های دیگه فکر کنند تمجیده و...... .

ولی نه !!!

بعد از انقلاب سال ۵۷ خیلی ها راهشون رو مشخص کردن .

کسانی بودند که فقط اسلام و انقلاب رو بر سر زبون ها داشتن و بعد از انقلاب راهشون از راه مردم جدا شد .

یک گروه از اون ها منافقین بودند گروهی دیگه ملی مذهبی و گروهی دیگه ....

بعد از اینکه دیدن انقلاب به پیروزی رسید متوجه شدن که با اون طرز فکرشون خیلی جا توی مردم ندارن و بعدش شروع کردن به هرج و مرج در جامعه .

ولی دوم خرداد ...

از این لحاظ میگم نعمت چون اون موقع هم راه خیلی ها مشخص شد .

بعد از دوم خرداد ۷۶ که به حق ( حضور مردم ) حماسه بود متاسفانه بعضی گروهها هدف مردم را از شرکت در انتخابات به اشتباه تحریف کردن .

و دود کار این افراطی ها بر چشم دیگر همفکران ولی از نوع معتدل هم رفت .

متاسفانه اوضاع به سمتی پیش رفت که افراطیون بر دولت و مجلس تکیه زدند و کارها را به دست گرفتند .

تا جایی که داد بعضی از دوم خردادی های معتدل هم به نشانه اعتراض نسبت به آنها در آمد .

دوم خردادی که شاید نمی خواست اصلا به آن سمت برود ولی به دلیل حضور بعضی آقایان به راه هایی رفت که دیگر مجال برگشت نداشت .

بی شک حمایت مردم می توانست نقطه قوتی برای ( پیشرفت ) باشد ولی بعضی ها این نقطه قوت را برای امیال شخصی خود خرج کردند .

شاید آن زمان می شد با دور کردن افراطیون از اطراف دولت و مجلس راه را بهتر پیدا کرد ولی آنها اینقدر در دولت و مجلس رخنه کرده بودند که کسی یارای مقابله با آنها را نداشت .

از مهمترین مشکلات افراطیون توجه نکردن به اعتقاد و ارزشهای اکثر جامعه بود .

تا جایی که سخنگوی یکی از حزبهای دوم خردادی علت شکست در انتخابات مجلس را توجه کم به ارزش ها و اعتقاد های مردم اعلام کرد .

وی همچنین گفته بود : اگر کسانی در جناح مخالف با حفظ ارزشها رای می آورند چرا ما این کار را نکنیم !!!!

این اعتراض به افراطی گری تا جایی پیش رفت که بعضی دوم خردادی ها به صورت جداگانه برای خود حزب تشکیل دادن و راه خود را مشخص کردند .

 از دیگر اشکالات افراطیون این بود که می خواستند کم کم ریشه های اعتقادی کشور را از بین ببرند .

ممنوعیت پخش اذان از مناره های مساجد - تلاش برای حذف نام اسلامی از روی بعضی وزارت خانه ها - دادن مجوز به بعضی از کتابهایی که با فرهنگ مردم سازگاری نداشت - خذف کارهای فرهنگی در مدارس و همچنین دیدارهای دوستانه با دشمنان ملت ایران و بعضا همنوایی با بیگانگان برای جلوگیری از رسیدن ایران به حق خود از هدفهای نادرست این گروه بود .

تحصن در مجلس - نوشتن نامه های توهین آمیز به رهبری از جمله اقداماتی بود که آنها انجام دادند و هرگز به اشتباه خود پی نبردند .

تحصن در مجلس سبب شد تا رئیس دولت وقت به آنها هشدار دهد که اگر ادامه دهید دیگر با شما همکاری نخواهد شد .

نامه به رهبری از جمله کارهایی بود که با اعتراض مردمی در سراسر کشور و برگزاری راهپیمایی های اعتراض آمیز همراه بود .

و امام چه خوب نصیحتی کرده بود :

نگذارید این انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد .

با این توصیفات روشن است که چرا دوم خرداد نعمتی برای انقلاب محسوب می شود .

زیرا کسانی که تا قبل از دوم خرداد ردای ارادت به تن داشتند راه حقیقی خود را نشان دهند و اندیشه های خود را نمایان سازند .

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آذر ۱۳۸۷ساعت 0:0  توسط میممثلمحمد  |